HOBBYMANIE(5)

Výsledky přijímaček 2023 a 2. kolo přijímacího řízení

V polovině dubna proběhly jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Počet uchazečů, kteří podali přihlášky na střední školy letos ve srovnání s loňským rokem 2022 narostl o necelých 13 % (pro 4leté obory bez nástavbového studia). Někteří žáci využili přijímací zkoušky nanečisto, aby věděli, co je naostro čeká.  Testy na přijímací zkoušky z dílny organizace CERMAT psalo 85 063 zájemců o studium na SŠ ve 2 řádných termínech (zdroj: CERMAT). Mnoho deváťáků využilo možnost napsat si přijímačky nanečisto a díky přípravě na přijímačky věděli tak, co je u ostré zkoušky čeká.

Již před zveřejněním správného řešení testů samotným CERMATem byly z několika internetových zdrojů známé výsledky přijímacích zkoušek 2023. Deváťáci si výsledky mohli projít a zjistit si, kolik zhruba bodů získali. Oficiálně předal CERMAT výsledky přijímacích zkoušek na SŠ ředitelům škol na konci dubna. Ti měli následně 2 pracovní dny na zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Váha jednotných přijímacích zkoušek z dílny CERMATu na celkovém přijímacím řízení musí být minimálně 60 %. Ostatní kritéria (např. prospěch či body navíc z odborných soutěží a olympiád) si stanovují střední školy samy. Na základě CERMAT testů a vlastních kritérií nejpozději ve středu 3. května zveřejnily školy výsledky na úředních deskách a svých webových stránkách.

Co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek? Záleží na situaci, ve které se ocitnete. Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří jsou přijati na obě střední školy z přihlášky, vyberete si jednu na kterou do 10 pracovních dnů podáte zápisový lístek. Tím máte vše vyřešeno. V případě, kdy jste přijati na jednu ze dvou středních škol, na ni taktéž podáte zápisový lístek a zároveň můžete na druhou podat odvolání. Když by odvolání vyšlo, je možné vzít z první školy zápisový lístek zpět a podat ho na druhou školu, kam jste na odvolání přijati.

Co ale dělat v situaci, kdy po vyhlášení výsledků zjistíte, že vás nevzali na žádnou SŠ? Neúspěch u přijímaček není konečný stav a vaši situaci můžete ještě několika způsoby zachránit a zajistit si od září místo na střední škole. Prvním krokem je odvolání na obě střední školy. Dále se ihned začnete dívat po školách, které vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení a mají stále volná místa. Pro 2. kolo není omezený počet přihlášek, které můžete podat, jen si ohlídejte případnou kolizi termínů přijímaček. Přijímačky ve 2. kole již nezahrnují CERMAT testy a ředitelé je mají zcela ve své režii. Konkrétní podmínky přijetí ve 2. kole tedy hledejte na webu střední školy.

Kde zjistíte, které školy mají volná míst ve 2. kole přijímacího řízení? Nejjednodušší způsob je sledovat webové stránky (sekce školství) krajských úřadů, tedy zřizovatelů. Školy (zřizované krajem i soukromé) mají povinnost v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nenaplní kapacity, volná místa a obory krajům hlásit. Kraje potom přehledy volných míst na SŠ zveřejňují a pravidelně je aktualizují.

Pokud jste u přijímaček uspěli a přijali vás, moc vám gratulujeme k úspěchu! V případě, že to nevyšlo, doporučujeme zachovat klid, podat odvolání a zkusit štěstí ve 2. kole. Nebojte, dobře to dopadne!

Napsat komentář