HOBBYMANIE(5)

Štítek: nej památky Česka

České památky UNESCO: Holašovice se zachovalým selským barokem

České památky UNESCO: Holašovice se zachovalým selským barokem

Koníčky
Na půdorysu, který byl typický pro středověkou vesnici, se zde dochovalo množství venkovských staveb z 18. a 19. století. Právě zachovalost a původnost staveb nabízí věrný obraz vesnice poloviny 19. století. Jedinečný ráz je umocněn také tím, že se nejedná o skanzen, ale o trvale osídlenou ves, čímž je vytvořeno živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo formováno v druhé polovině 19. století. https://youtu.be/ej_4UOmHJ3c Po velkém moru se do Holašovic nastěhovali němečtí osadníci Odpověď na otázku, proč si právě Holašovice dochovaly svůj původní ráz, musíme hledat v jejich historii. První zmínky o obci jsou od poloviny 13. století. Její počátky sahají do kolonizační vlny, která začala za vlády Přemysla Otakara II., kdy sepočalo osídlovat pohraničí Českého království, ...
Nejzajímavější památky Česka: Landštejn, náš nejrozsáhlejší románský hrad

Nejzajímavější památky Česka: Landštejn, náš nejrozsáhlejší románský hrad

Koníčky
Landštejn je dodnes centrem území, kterému se kvůli zdejšímu klimatu říká Česká Kanada. Přemyslovci jej tu zbudovali, aby chránil kupeckou stezku, která tudy vedla, a střežil také část hranice. V polovině 13. století získali hrad z rukou panovníka Vítkovci. Jedna z jejích větví přijala podle hradu přídomek, a coby páni z Landštejna se záhy stali jedním z nejmocnějších rodů v Království českém. Stará zemská stezka, která kolem hradu vedla, jim navíc přinášela nesmírné bohatství. https://youtu.be/9MAPICgRfjY Spor o kupeckou stezku vyvrcholil soubojem Právě o tuto stezku ale Landštejnové vedli dlouhý spor se svými sousedy, pány z Hradce. V polovině 14. století se do něj vkládal i král Karel IV. Nepomohlo to… Jindřich z Hradce stezku odklonil přes Bystřici na Hradec a tím vyhlásil otevřen...