HOBBYMANIE(5)

Nejzajímavější památky Česka: Landštejn, náš nejrozsáhlejší románský hrad

Landštejn je dodnes centrem území, kterému se kvůli zdejšímu klimatu říká Česká Kanada. Přemyslovci jej tu zbudovali, aby chránil kupeckou stezku, která tudy vedla, a střežil také část hranice. V polovině 13. století získali hrad z rukou panovníka Vítkovci. Jedna z jejích větví přijala podle hradu přídomek, a coby páni z Landštejna se záhy stali jedním z nejmocnějších rodů v Království českém. Stará zemská stezka, která kolem hradu vedla, jim navíc přinášela nesmírné bohatství.

Spor o kupeckou stezku vyvrcholil soubojem

Právě o tuto stezku ale Landštejnové vedli dlouhý spor se svými sousedy, pány z Hradce. V polovině 14. století se do něj vkládal i král Karel IV. Nepomohlo to… Jindřich z Hradce stezku odklonil přes Bystřici na Hradec a tím vyhlásil otevřenou válku. Ta vyvrcholila soubojem mezi ním a Vilémem z Landštejna.  Vilém byl smrtelně zraněn a jeden z nejmocnějších mužů království zemřel na svém hradě v dubnu roku 1356.

Z rukou krále Václava IV. získal v roce 1381 Landštejn Konrád Krajíř z Krajku. Jeho rod začal dávat hradu novou, pohodlnou renesanční podobu. Vznikl tu třípatrový palác s horkovzdušným vytápěním, postavila se nová přístupová cesta a zdokonalilo se opevnění. Landštejn se tak stal honosným sídlem, které v té době nemělo v Království českém mnoho konkurentů…  Investice do hradu byly ale tak velké, že nakonec rod Krajířů zcela vyčerpaly a jeho majitelé museli roku 1579 hrad prodat.

Dále od hradu dále? Pro blesky to neplatí

Od té doby začal význam Landštejna upadat. Střídal rychle majitele a „ránu z milosti“ mu dal roku 1771 blesk, který udeřil do velké věže. Požár silně poškodil obytné části, hrad rychle chátral a jak to v podobných případech bývá, stal se zdrojem stavebního materiálu.
V roce 1972 se začalo s rozsáhlými rekonstrukčními pracemi celého areálu a současně tu archeologové dělali podrobné výzkumy. Veřejnosti byl znovu zpřístupněn až v roce 1990. Romantický hrad, jenž ve své době zaujal i německého básníka Friedricha von Schillera, který do okolních lesů umístil děj svých Loupežníků, je stále lákadlem pro turisty. Na Landštejně se nyní také každé léto uskutečňuje řada kulturních akcí, takže návštěva toho unikátního hradu, který je unikátní ukázkou rané románské architektury, za to určitě stojí.

Text a foto(©): Jaroslav Volný

Napsat komentář