HOBBYMANIE(5)

My Tři králové jdeme k vám…

Co znamenají magická písmena K+M+B, která Tři králové nechávají při pochůzce městem napsaná křídou na dveřích domů a bytů? Pokud si myslíte, že jde o počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, tří biblických králů, již se přišli poklonit narozenému Ježíškovi do Betléma, pak jste na velkém omylu. Výklad iniciál K+M+B zní: Kristus žehnej tomuto domu.

Končí doba vánoční

Právě svátkem Tří králů končí každoročně 6. ledna doba vánoční.  Na rok tak z obývacích pokojů mají v tento den podle tradice zmizet vánoční stromečky, světelné řetězy a blyštivé dekorace. Historie tohoto svátku sahá hluboko do minulosti. Opírá se o biblickou zvěst, jak tři králové z dalekého Východu přinesli Ježíškovi do chléva vzácné královské dary, konkrétně myrhu, zlato a kadidlo. Událost se stala základem dnešní Tříkrálové tradice, při níž zvláštně oděná trojice s královskými korunami na hlavách navštěvuje lidská obydlí. A protože cestu do Betléma k narozenému Spasiteli králům ukazovala Betlémská hvězda, stala se právě ona jedním z nejznámějších tříkrálových symbolů.

Kristus žehnej tomuto domu

Kdo Třem králům otevře, poslechne si koledu a Tři králové mu potom na dveře napíší svěcenou křídou magická písmena K+M+B. Nápis, který pochází z latiny, je ve skutečnosti zkratkou prosby Christus mansionem benedicat. Překládá se jako Kristus žehnej tomuto domu. A to po celý rok – proto se za třetí křížek doplňuje letopočet. Tři křížky mezi písmeny neznačí plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

V kostelech se světí voda

Na Tři krále se v kostelích světí voda, sůl nebo křída. Vše se používalo v průvodu, svěcenou křídou se pak psaly iniciály na futra dveří. Nechat posvětit si ale od kněžích můžete také zlaté předměty, třeba přívěšek či prstýnek. Traduje se, že takto posvěcený šperk přinese štěstí a zdraví.

Na Moravě dospělí, v Čechách spíše kluci

Tradice se u nás liší region od regionu. Zatímco na Moravě se do kostýmů Tří králů oblékali spíše dospělí muži, v Čechách se stal tento prastarý svátek doménou chlapců. Ve středověku chodili dům od domů kněží a jejich ministranti. Do dnešní doby se ojediněle zachovalo také vykuřování či vykropování obydlí.

Tříkrálová koleda

 My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně osedlali.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

Hrdě se k tomu hned přiznám, že já jsem mouřenínský král.

A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem!

Připravila: Hana Raiskubová

Napsat komentář