HOBBYMANIE(5)

Nový občanský zákoník: Zvíře už konečně není věc!

Jakkoliv se odborná veřejnost a zákonodárci přou o přínosy nového občanského zákoníku, milovníci zvířat (a nejen ti) mohou konečně slavit. Tentokrát na ně bylo pamatováno. Poslední dobou se totiž v rámci týrání zvířat, chování v nevhodných podmínkách a podobně, často stávalo, že díky šikovnému právníkovi mohli lidé, trápící zvířata, odejít od soudu s pokutou, malým trestem či dokonce úplně bez trestu.

Problém byl v tom, že zákon definoval zvíře jako věc. A pokud se ke svému majetku (rozuměj svému zvířeti) majitel choval dle svého názoru a mínění, nebylo jednoduché jej opravdu tvrdě potrestat. Problém není ani tak s jedinci, kteří mají narušenou psychiku a bohužel to často odnesla jejich zvířata, ale zejména s velkochovy (“množírnami“) psů, levně koupenými a potom zanedbanými stády koní, krav a podobně.

Nový občanský zákoník by měl těmto praktikám konečně učinit za dost. Věcem se nový občanský zákoník věnuje ve své první části, Obecných ustanoveních. Věci a jejich rozdělení jsou přesně popsány jednotlivými paragrafy.
Na zvířata pamatuje §494: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“

Možná vám to přijde natolik logické, že je až zbytečné to takto konkrétně určovat, ovšem minulá, volnější právní úprava se bohužel v praxi ukázala jako nedostačující. Samozřejmě, nový občanský zákoník je platný pouze pár dní, teprve budoucí soudní procesy ukážou, zda to je správná, dostačující formulace. Já osobně vítám každou změnu, která pomůže zlepšit postavení zvířat v lidmi ovládaném světě.

Nová úprava je stále nedostatečná

Všichni věříme, že nová úprava bude mít dostačující účinek. Podle odborníků jde stále o příliš obecnou formulaci a nejsou upraveny další zákony a vyhlášky, které se týkají chovu zvířat.
Takže se asi budeme stále setkávat se psy, kteří během života opouští kotec jen výjimečně, budeme stále slýchat o lidech, kteří místo venčení psů jen jednou za den opláchnou plochu kotce vodou z hadice. Také nelze stále nijak postihovat nezodpovědné majitele, kteří své psy a kočky nepřímo týrají odpíráním odčervovacích prostředků, či jiné veterinární péče. A jistě by se toho našlo více, přesto je třeba  i tuto podstatnou změnu v novém občanském zákoníku uvítat.
Autor: David Navara
Foto: pixabay.com/


 

Napsat komentář