HOBBYMANIE(5)

Sedm projektů, které vás přesvědčí, že rekuperaci je nutné brát vážně

  1. Modernizace přístavů ve Velké Británii– Britské Ministerstvo dopravy uvolnilo 6 milionů liber na projekt, jehož účelem je snížit emise produkované loděmi kotvícími v britských přístavech.  Jedná se přitom pouze o část ambiciózních plánů na snížení emise skleníkových plynů na nulu.
  2. Projekt HafenCity vHamburku– v tomto německém přístavu se rýsuje, resp. jej již narýsován a na řadě je realizace, největší projekt spojení průmyslu a domácností, v rámci kterého by odpadovým teplem z průmyslových objektů zásobeno 6 000 domácností z nově postavenéčtvrti HafenCity.
  3. Datacentrum Facebooku vDánsku– Odpadové teplo produkované servery a celým objektem datacentra Facebooku pokryje ze 100 % spotřebu 6 900 domácností.
  4. Pobočky 3.0 Lidl– Společnosti Lidl začíná v Německu stavět prodejny 3. generace, které se od starších prodejních ploch odlišují zejména maximálním důrazem na ekologii. Součástí tohoto konceptu je opětovné využívání tepla generovaného kompresory chladicích boxů.
  5. Projekt DanubeHEAT – tento projekt sdružuje 13 partnerů ze zemí jako jsou Slovinsko, Chorvatsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Ukrajina. Jedná se o projekt spolufinancovaný německým Ministerstvem pro výzkum a má za úkol analyzovat a následně i pomoci s realizací implementace tzv. čistých technologií v oblasti toku Dunaje.
  6. Nová energetická síť vokolí Luzernu–v okolí Luzernského jezera bude v roce 2018 zahájena výstavba zařízení, které bude využívat vodu z jezera pro vytápění či chlazení 5 000 domácností. Jedná se o projekt financovaný soukromým investorem, jehož plánované investice činí 95 milionů švýcarských franků.
  7. Město Kodaň– potřeba tepla hlavního města Dánska je z 98 % uspokojována energií z odpadového tepla. Jedná se o jeden z největších, nejúčinnějších a nejefektivnějších projektů opětovného využívání tepla v městské části v Evropě, jehož začátek se datuje do roku 1984. Díky tomuto projektu klesly průměrné roční účty za teplo jedné domácnosti Kodaně o 1 400 eur, emise skleníkových plynů byla snížena o 203 000 tun.

Více informací o rekuperaci najdete na:

http://www.gt-energy.cz/cz/rekuperace-tepla

https://www.finslovnik.cz/rekuperace-tepla/

Napsat komentář