HOBBYMANIE(5)

Tipy na výlet: Hrad Krakovec, odkud se Mistr Jan Hus vydal do Kostnice

Dnes jsou z něj už jenom trosky, ale i ty naznačují, že Krakovec byl nejluxusnějším hradem své doby v Českém království. Přitom nebyl v majetku panovníků! Když k němu budete přijíždět, možná vás překvapí, že není na nějakém vyvýšeném nepřístupném kopci, ale stojí jakoby pod vámi.
Pozdně gotický hrad Krakovec už totiž nebyl stavěn jako obranný. Jíra z Roztok, oblíbenec krále, Václava IV., ho stavěl především pro své pohodlí. Pro historiky je tak tato stavba cenným svědkem období, kdy se z hradů začaly stávat zámky.

Jíra jí říkal „chalůpka“

Kariéra Jíry z Roztok byla přímo hvězdná. Původně nevýznamný zeman, pocházející z malého rodového dvorce v Roztokách u Křivoklátu, si uměl rychle získat a také udržet přízeň krále. Byl mu důvěrníkem i rádcem, stal se purkrabím na Křivoklátě, vedl královské stavební hutě. Roku 1381 ho král povýšil do rytířského stavu.
Jeho četné funkce mu zajistily závratné bohatství, a tak si mohl dovolit postavit nejluxusnější hrad té doby, jehož stavba byla po pouhých třech letech v roce 1383 dokončena. Základní kritériem bylo pohodlí. Krakovec měl 26 komnat, dvě patra, pavlače, a kromě jiného také kapli, která byla opravdovou raritou – její presbytář (kněžiště) byl vysunut ven ze zdi. Dnes z této stavebně náročné části zbylo jen něco, co může připomínat balkón…
Luxusního hradu, kterému říkal „chalůpka“, si Jíra užíval 27 let. Poté ho, ač zřejmě nerad, prodal za 2500 kop grošů Jindřichovi Leflovi z Lažan, obdivovateli Jana Husa.

Z luxusu na ohnivou hranici v Kostnici

Právě Jindřich Lefl nabídl Mistru Janu Husovi na jaře roku 1414 přístřeší na svém Krakovci. Ten ho v neklidné době naléhavě potřeboval. Strávil tu poslední léto svého života, obklopen luxusem, který ho ale příliš nezajímal. Právě tady napsal své Obranné listy proti křivým udáním, polemiku O knězi Kuchmistrovi a také Pražanům list na rozloučenou. Krakovec byl posledním místem. kde Hus v Čechách pobýval, než  se vydal na osudnou cestu na koncil do Kostnice, kde o necelý rok později skončil jako kacíř na hranici.

Oheň zahubil nakonec i hrad

Vysunuté gotické kněžíště patřilo ve své době k ojedinělým stavebním řešením

Krakovec, kterému se také říkalo Červený hrádek, později vystřídal ještě několik majitelů, došlo i na renesanční přestavby. Postupně ztrácel svůj význam, řada nových zámků už byla mnohem luxusnější. Stejně jako Mistra Jana Husa nakonec Krakovec zahubil oheň – při jedné letní bouřce roku 1783 do něj udeřil blesk a hrad do základů vyhořel.  Dílo zkázy potom tak jako jinde dokonali místní a odnesli vše, co se dalo a barbarky ho dovršila roku 1883 dynamitová nálož, která zlikvidovala východní stranu hradu.

Text a foto (©): Jaroslav Volný

Jak se tam dostat:
Hrad Krakovec je 18 km od Rakovníku, odkud se vydáte na Lubnou, Petrovice a v Zavidově odbočíte doleva.

Napsat komentář