HOBBYMANIE(5)

Dotace při rekonstrukci domu

Náklady na vytápění a provoz domů rostou, stejně tak ceny stavebního materiálu a služeb. Pro řadu z nás jsou tak dotace opravdu vítanou pomocí při úpravách a rekonstrukci bydlení. Stát na ně přispívá, pokud jsou jejich součástí energeticky úsporná opatření typu zateplení domu, pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky. Pojďme se podívat na dostupné dotační tituly i na to, kolik peněz z nich můžete získat. 

Rekonstrukce je finančně náročná

Doteď jste jí možná odolávali, i když víte, že stará okna netěsní tak, jak by těsnila nová a možná by se vám hodilo i zateplení nebo nový kotel. To všechno je ale poměrně finančně náročné, takže jste si pořád říkali, že to ještě počká. Teď už ale není na co čekat, ceny materiálu ani práce nejspíš nižší nebudou. 

Podejte si žádost o dotaci

V současnosti můžete žádat v zásadě ve dvou dotačních programech:

  • Nová zelené úsporám
  • Kotlíkové dotace

Dotace v rámci Nová zelené úsporám můžete čerpat na stavbu, nákup i rekonstrukci rodinných domů. Celý program spravuje Ministerstvo životního prostředí a dá se využít například na už zmíněné zateplení domu, výměnu oken a dveří, pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky. Některá opatření se dají realizovat jak u novostaveb, tak při rekonstrukci: zelená střecha, využití tepla z odpadní vody a podobně. Jiná se dají využít jen v případě rekonstrukce: solární a fotovoltaické systémy, výměna kotle, plynového kotle nebo pořízení tepelného čerpadla.

Co byste o NZÚ měli vědět?

  • Žádost o dotaci můžete na každý dům podat jen jednu, ta ale může obsahovat i více opatření.
  • Maximální výše podpory pro rodinné i bytové domy dělá až 50 % uznatelných nákladů.
  • Žádosti se podávají převážně elektronicky. Pokud ale vše chcete řešit osobně nebo si nevíte rady, můžete navštívit krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.
Zdroj: fotobanka

Co je třeba udělat, aby žádost o dotaci byla úspěšná?

Celý proces žádosti o dotace se díky sjednocení zjednodušil, přesto se neobejdete bez odborné pomoci. Sice něco stojí, můžete ji ale zahrnout do žádosti o dotaci. K tomu, abyste mohli být do NZÚ zařazeni, je zapotřebí předložit:

  • Odborný posudek od projektanta nebo energetického specialisty.
  • Vyplněný krycí list technických parametrů pro oblast podpory podle toho, na co chcete dotaci využít.
  • Soupis faktur za provedené práce, jejich kopie a pokladní doklady.

Když žádost odešlete, pak jen čekáte na vyhodnocení. Pokud na dotaci máte nárok, obdržíte ji na svůj bankovní účet.

Kotlíkové dotace mohou pokrýt až 95 % pořizovací ceny tepelného čerpadla

Na výměnu starého kotle za modernější řešení v podobě tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle se dají využít i kotlíkové dotace, které jsou určeny pro osoby s nízkými příjmy. Kotlíkové dotace mají na starosti kraje, žádosti vyřizují příslušné krajské úřady. Žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek, pak může získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla až 180 000 Kč, nebo až 130 000 Kč na pořízení kotle na biomasu. To může pokrýt až 95 % nákladů. A o jaké podmínky jde?

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. 
  • Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Není ale nutné, aby tento příspěvek pobíral celou dobu.

Napsat komentář