HOBBYMANIE(5)

Sklon schodiště v interiéru

Schodiště je důležitým spojovacím prvkem mezi jednotlivými podlažími dvoupatrového domu či mezonetového bytu. Jaký sklon by ale mělo schodiště mít, aby bylo uživatelsky komfortní a chůze po něm byla přirozeně příjemná?

Schodiště je stavební prvek, který by měl být řešen ideálně již v projektové dokumentaci, protože jeho správný návrh vyžaduje odbornou znalost. Pro pohodlný výstup do druhého poschodí platí, že by schodiště mělo stoupat po úhlem 25 až 41°. Pokud se jeho sklon pohybuje v tomto rozmezí, řadí se do kategorie běžných schodišť. Sklon kolem 35° (konkrétně 30 až 41°) je ideální pro řešení centrálního schodiště domu či bytu. „Abychom takového sklonu dosáhli, poslouží nám k tomu jednoduchý výpočet: 2h + b = 630 mm, kdy h značí výšku schodišťového stupně a b zjednodušeně řečeno jeho hloubku,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se zabývá výrobou interiérovýchexteriérových schodišť, a dodává: „Přesněji se jedná o vodorovnou vzdálenost předních hran schodišťových stupňů při pohledu shora.“ Pokud má tedy schodiště například mírně zkosené podstupnice (svislé části schodišťových stupňů), hodnotu b měříme od úrovně vrchní hrany podstupnice.

Standardní výška schodišťového stupně se pohybuje v rozmezí 160 až 200 mm. Nejmenší dovolená hloubka schodišťového stupně je 210 mm. Výška i hloubka všech schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni přitom musí být neměnná.

Z výše uvedené rovnice 2h + b = 630 mm vyplývá, že pro komfortní výstup po schodišti by se měl po dosazení výsledek co nejvíce blížit 630 mm. Pro příklad:

  • výška schodišťového stupně: 180 mm
  • hloubka schodišťového stupně: 270 mm

Po dosazení do rovnice:

2×180 + 270 = 630 mm

V uvedeném případě se sklon schodiště pohybuje ve středu rozmezí pro běžná schodiště (25 až 41°) a zajišťuje tak pohodlný výstup. „Při rekonstrukcích však mnohdy bývá složité uvedené hodnody dodržet, protože otvor i prostor pro schodiště už jsou vytvořené a v mnohých případech je nelze upravit. Vždy se proto neváhejte obrátit na odbornou firmu, která vám pomůže navrhnout nejlepší možné řešení,“ dodává závěrem Petr Paksi z JAP FUTURE.

Zdroj: www.japcz.cz

Napsat komentář