HOBBYMANIE(5)

Tipy na výlet: Zámek Jezeří, krasavec na okraji mrtvého světa

Přidat na Seznam.cz

Tato oblast byla totiž ještě před několika málo lety pro mnohé jen hrůzostrašnou mrtvou krajinou, ve které zely obrovské krátery po hnědouhelné povrchové těžbě.

Něco málo z historie zámku

Na počátku své existence býval středověkým hradem, o kterém nemůžeme přesně říci, kdy byl založen. První doložené písemné zprávy jsou z let 1363 – 65 a jako majitelé jsou uváděni pánové ze Rvenic. Už v tomto období je známo označení „de Lacu“, což znamená z Jezera.Přestavba do podoby renesančního zámku byla dokončena roku 1549. Ukončení přestavby připomíná ozdobný kamenný klenák, který najdeme nad hlavní bránou u vytesaného erbu
Hochhauserů. Když zámek v 17. století vyhořel, byl přestavěn do raně barokního stylu. Půdorys nově postavené zámecké budovy dostal tvar písmene H.
Při prohlídce budete pozváni do zámeckých interiérů, kde vás okouzlí velký oválný sál, který byl v roce 1805 upravený na zámecké divadlo.

Od druhé světové války po současnost

Během druhé světové války zde byla posádka, která hlídala zajatce. Nebyli to pouze Francouzi, Rusové a Poláci, ale také potrestaní němečtí vojáci. V roce 1943 se zámek stal budovou pouze pro vězeňské účely. „Ubytovaní“ zde byli především vysocí francouzští důstojníci. Tehdy byl celý zámek natřen zelenou maskovací barvou.Po válce šla stavba tak říkajíc z ruky do ruky, což nebylo pro jeho stav zrovna dobré.
20. 4. 1948 zde Zemský národní výbor zavedl národní správu.
V říjnu 1949 byl předán do správy Národní kulturní komise. Pak byl zámek pronajat ministerstvu techniky a dne 22. 9. 1950 byl dán k dispozici ministerstvu národní obrany.
Roku 1955 přešel do rukou ministerstva vnitra, 1958 ho získala Státní památková správa a roku 1959 ho odevzdala Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem. Tím byl vydán do rukou vandalům až do roku 1960.

Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí

Ale na sklonku roku 1987 se začalo blýskat na lepší časy. Roku 1988 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, začínající opravou stropu středního traktu.
I přes jeho nevalný zjev byl v roce 1996 zpřístupněn veřejnosti a postupně restaurován. Tato jeho prezentace byla nadějí na přísun financí, které by pomohly zastavit chátrání.
Dnes je nejzajímavější strašidelné sklepení a pokoj pro alchymisty. Ale můžete se jít podívat i na výstavu zvířecích lebek, která se nachází v prostoru zámecké Stříbrnice. Zajímavá je i výstava saní, kočárů, zemědělských strojů a nástrojů v kočárovně. Letos je poprvé k zhlédnutí koberec, který byl po mnoha letech zámku navrácen.
Při pohledu na protilehlý svah spatříte Čertovu kapli. Je to zřícenina nedokončeného mauzolea. Její stavba byla započata a zároveň ukončena roku 1753.

Autorka: Irena Bartošová

Napsat komentář